Eğer gerçekten anlamak istiyorsanız, niçin ya da neden diye değil, nasıl diye sorun. Anlayacaksınız. —Cem Şen

Önümüzdeki eğitimler:

22- 23 Kasım 2014:
1. Aşama: Kas ve Tendon Egzersizi

yer ve mekan bilgilieri duyurulacaktır.
kayıt ve bilgi için iletişim: 0532-696 98 40 cemsenegitimleri@gmail.com


Tüm dünyaya yayılmış ve Chan (Zen), Dzogchen, Gnostisizm, Sufizm, Taoizm gibi farklı adlarla tanınan öğretiler bize, tüm evrende tek öğretinin varolduğundan bahseder. Bu öğreti evrensel yasaların, insan zihninin lisanında anlaşılmasını sağlar. Bu yasalar ise tüm varlıkların “gerçek doğalarını” keşfedip, saf ve mutlak mutluluğa ulaşmalarını sağlayan bir yol haritasıdır. Bu Hakikat ve onun bilgisi, tüm öğretilerin kalbini oluştur- maktadır. Öğretiler bu Hakikat’i taşıyan birer kalıptır.

Cem Şen eğitimlerinde bu amaçla, her öğretinin merkezinde varolan öğreti, Şamanizm, Taoizm, Chan ve Budizm temel alınarak çalışılmaktadır.

Evrensel öğreti 3 temel üzerinde yükselmektedir. Bu 3 temel, hemen her öğretide “üç temel manevi güç” ya da Üç Hazine olarak adlandırılmaktadır. Üç Hazine, Beden, Nefes/Enerji ve Bilinç’e karşılık gelmektedir.

Cem Şen Eğitimleri’nde Üç Hazine, tarih boyunca ruhsal gelişimin ileri aşamalarına ulaşmış ustalardan kesintisiz bir gelenekle günümüz ustalarına aktarılan 5 aşamalı bir eğitim programı ile çalışılmaktadır.

Cem Şen Kimdir?

Comments

comments